گفتگوی صمیمی با دکتر علیرضا نوین شهردار اسبق تبریز
خط قرمز ما اصول انقلاب است و امام و رهبري سنگ محک ما هستند که بايد متناسب با آن خود را محک بزنيم، رهبري جامعه را به خوبي رصد مي کنند و ايشان از نظر سياسي و مديريتي همانند امام راحل (ره) بسيار مسلط هستند .
مدير عامل سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري در تبريز فردا
سازمان پسماند در راه تخصصي شدن/ آموزش ؛ حلقه مفقوده مديريت پسماند