قیام امام حسین (ع) قیام معجزه آساست

روحانی اهل ترکیه در مسیر پیاده روی اربعین  از عشق امام حسین(ع) گفت.

قیام امام حسین (ع) قیام معجزه آساست/ زیباترین نام امام حسین(ع)” ثارالله”
    
تورگای وارول (Turgay varol. Men) روحانی اهل ترکیه در مسیر راهپیمایی اربعین گفت: قیام امام حسین (ع) قیام معجزه آساست ؛ یک قیامی است که ۱۴۰۰سال پیش اتفاق افتاده ولی الان هم طراوت و تازگی خود را حفظ کرده است و ماتم حسین (ع) ماتم تمام عالمین است.

وی ادامه داد: از این رو است که زیباترین نام امام حسین(ع)” ثارالله”  است یعنی خون خدا ؛ [حاشا که خداوند دارای جسم و خون باشد ] چون امام حسین با خون خودش اسلام را زنده نگه داشته است.

این روحانی اهل ترکیه تاکید کرد: خداوند از شفاعت حسین(ع) دورمان نکند و زحمت هایمان را بی ثمر نگذارد.