در مقایسه با 9 ماه سال قبل،آمار طلاق در آذربایجان شرقی 8.6 درصد افزایش یافت.

آمار طلاق در آذربایجان شرقی 8.6 درصد افزایش یافت
رئیس ثبت احوال شهرستان تبریز با بیان اینکه ۴۵ درصد جمعیت استان در تبریز زندگی می‌کنند، گفت: جمعیت فعلی تبریز یک میلیون و ۸۵۷ هزار و ۸۷۷ نفر می باشد که از این تعداد 50.6 درصد مرد و 49.4 درصد زن هستند.

 اسماعیل حسین‌زاده رئیس ثبت احوال شهرستان تبریز امروز در جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه شهروندان برای دریافت خدمات از سامانه سهیم ثبت احوال استفاده کنند، اظهار کرد: در راستای تمرکززدایی و دسترسی بیشتر و بهتر مردم به کلیه خدمات، ثبت احوال تبریز با ۴ مرکز و ۴۴ دفتر پیشخوان در سطح شهرستان خدمات ارائه می‌دهد.

 وی با بیان اینکه ۴۵ درصد جمعیت استان در تبریز زندگی می‌کنند، گفت: جمعیت فعلی تبریز یک میلیون۸۵۷ هزار و ۸۷۷ نفر می‌باشد که از این تعداد 50.6 درصد مرد و 49.4 درصد زن هستند.

حسین‌زاده افزود: کل ولادت ۹ ماهه اول سال‌جاری در شهرستان تبریز ۱۵هزار و۹۶ نفر می باشد که از این تعداد ۷ هزار۸۷۰ نوزاد پسر و۷ هزار و ۲۲۶ نوزاد دختر بدنیا آمدند همچنین در این مدت ۲۲ مورد سه قلوزایی و۳۲۹ مورد دوقلوزایی اتفاق افتاد است.

وی در مقایسه وقایع چهارگانه ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به سال قبل در شهرستان تبریز،  تصریح کرد: در ولادت (۸/۵ کاهش) در وفات (۸/۱ کاهش) و در ازدواج (۴/۶ کاهش)  و متاسفانه در بحث طلاق ۸/۶ دهم درصد افزایش داریم.