سخنگوی شورای نگهبان: مصوبه افزایش سن بازنشستگی تایید شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.
 هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز یکشنبه در نشستی خبری گفت: مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.