تبریز هوشمند،یک حباب بود ؟

هوشمندسازی، ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان و تصمیم گیری در خصوص اجرای پروژه های فناورانه شهری از وظایف شهرداری و شوراهای اسلامی کلانشهر هاست، ولی در انتخابات اخیر ترکیب هئیت رئیس کمیسیون های سال سوم دوره ششم شورای اسلامی تبریز شاهد حذف کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند بودیم.
طی هفته گذشته عنوان و ترکیب هئیت رئیس کمیسیون های سال سوم دوره ششم شورای اسلامی تبریز با برگزاری انتخابات مشخص شد و به این ترتیب کمیسیون های ورزش و جوانان، تحقیق، نظارت و حقوقی، محیط زیست و خدمات شهری، سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار، عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری، برنامه‌وبودجه و فرهنگی و اجتماعی با هدف بررسی تخصصی طرح‌ها و لوایح توسط کارشناسان خبره وصاحب نظر تشکیل شد. 
عدم تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند  نکته ای بود که در برگزاری انتخابات سال سوم دوره ششم شورای اسلامی این کلانشهر  جلب توجه کرد، این در حالی است که این کمیسیون تخصصی در سال های قبل دوره ششم تشکیل می شد و ۶ کارشناس با برگزاری جلسات متداول به بررسی امور و پروژه های توسعه شهر هوشمند در تبریز می پرداختند.
عدم تشکیل این کمیسیون عنوان تبریز هوشمند را به یک شعار تبدیل کرد و شائبه ای ایجاد کرد که آیا مسئولانی که در صدر تصمیم گیری های کلان این کلانشهر قرار دارند و برای پروژه های هوشمندسازی و خدمات الکترونیکی تصمیم می گیرند، اولویت های خود را تغییر داده اند و یا نمی خواهند کارشناسان در تصمیم گیری و اجرای امور نظارت داشته باشند.
سال ۱۴۰۰ و ششمین دوره شورای اسلامی تبریز اولین سالی بود که کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند این کلانشهر تشکیل شد، این در حالی است که این در دیگر کلانشهرهای کشور جز کمیسیون های اصلی شوراهای اسلامی شناخته می شود و از عمر آنها سال ها می گذرد و تا کنون قدم های بسیاری در مسیر هوشمندسازی و همکاری و فعالیت با این کمیسیون شهرشان برداشته اند، بنابراین تبریز نه تنها چند قدم دیرتر برداشته است بلکه این بار تلاشی هم برای قدم گذاشتن نمی کند.
این گزارش حاکی است، شهرداری و شورای اسلامی نقش بسزایی برای تحقق مدیریت هوشمند و خدمات الکترونیک شهروندی و ایجاد زیر ساخت‌های آن دارد، هدف شهر هوشمند نیز در واقع یافتن راهکارهای مناسب برای مدیریت پیچیدگی اداری و مدیریتی به ویژه از طریق رفع پیامدهای منفی شهرنشینی و ارتقا کیفیت زندگی برای جمعیت شهری است پس بدیهی است که، نقش هوشمندسازی در توسعه شهری نباید فراموش شود.
 این در حالی است که شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر تبریز برای جبران فاصله ها تلاشی نمی کند و در روزهای اخیر نیز عدم تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند و یا ادغام آن با یکی دیگر از کمیسیون های شورا ضربه ای دیگر بر حوزه پر اهمیت و درامدزای فناوری اطلاعات و زیرساخت های هوشمند تبریز است.
این گزارش می افزاید، موضوع شفاف‌سازی، تسهیل و یکپارچه سازی اطلاعات، ایجاد خدمات الکترونیکی و  بهره برداری و توسعه شبکه فیبر نوری از جمله پروژه هایی بود که در کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند در حال بحث بود و با عدم تشکیل جلسات کمیته در ایام اخیر به تاخیر افتاد.
اکنون عدم تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند تبریز و عدم برگزاری جلسات کمیته تخصصی این کمیسیون سبب شد شعارهایی که مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی تبریز با عنوان های تبریز،شهر هوشمند و هوشمندسازی خدمات و شفاف سازی با مدیریت هوشمند تبدیل به یک حباب شود و از حقیقت فاصله گیرد.

 

گلناز پورنامی