واکنش رییس مجلس به پیشنهاد ملی شهردار تبریز

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان شهردار تبریز گفت: مشکل زمین های قولنامه ای امسال و در بودجه ۱۴۰۱ حل خواهد شد.

عدم صدور پروانه و ارائه خدمات به زمین های قولنامه ای توسط شهرداری های کشور گرفتاری هایی برای برخی شهروندان ایجاد کرده است، افرادی که به خاطر قولنامه ای بودن املاک شان امکان دریافت خدمات از شهرداری ها را ندارند و برخی از آن ها به همین بهانه اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند.
شهردار تبریز در یکصد و چهاردهمین مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد برگزار شد با اشاره به این دغدغه مهم شهروندان، حل موضوع املاک قولنامه ای را خواستار شده بود.
رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان یعقوب هوشیار با اشاره به مساله مطرح شده در خصوص زمین های قولنامه ای گفت: امسال در قانون بودجه ۱۴۰۱، بندی آمده است که این موضوع را حل می کند و  مردم را نجات می دهد به عنوان مثال در یکی از مناطق تهران این موضوع مشهود است که به خاطر حاشیه نشینی آدم های بسیار مستضعفی در آن منطقه حضور دارند و زمین هایشان جزء زمین ملی هم محسوب می شود که مطابق این بند قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت و وزارتخانه مربوطه می توانند وارد عمل شوند و در این صورت علاوه برحل مشکل صدور پروانه ها، مساله ساخت و سازهای غیرقانونی نیز حل خواهد شد که به دنبال دائمی کردن این قانون هستیم که در بحث بازآفرینی نیز می توان از آن استفاده کرد.