انتقاد شهردار از تخصیص ناچیز مالیات ارزش افزوده به تبریز

شهردار تبریز با بیان اینکه بزرگ ترین ظرفیت قانون‌ توسعه پایدار مربوط به تبصره یک آن است که پتانسیل افزایش درآمد پایدار شهرداری‌ها را دارد، از تخصیص ناچیز مالیات ارزش افزوده به این کلان شهر انتقاد کرد.

یعقوب هوشیار در خصوص درآمد پایدار شهری تبریز اظهار کرد: ارزش افزوده‌ای که شهرها دریافت می‌کنند بر اساس تراکم و تعداد جمعیت ساکن شهرها نیست.
وی با اشاره به درآمد ارزش‌افزوده شهرداری تبریز افزود: درآمد مربوط به ارزش افزوده تبریز در مقایسه با دیگر شهرها خیلی پایین است زیرا بر اساس آمار شش ماه نخست سال‌جاری، تبریز در موضوع دریافت ارزش افزوده در بین شهرهای کشور رتبه سیزدهم قرار دارد.
شهردار تبریز در خصوص ارزش افزوده دریافتی شهرها ادامه داد: در حالی که تبریز قطب صنعتی بوده و واردات‌ و صادرات کالاهای متنوع از مبادی مرز این شهر اتفاق می‌افتد، متاسفانه تبریز یک چهارم اصفهان ارزش افزوده دریافت می‌کند.
وی تشریح کرد: شهرداری تبریز از محل ارزش افزوده در سه ماهه نخست سال‌جاری ۱۵۳ میلیارد تومان و در مجموع شش ماه نخست نیز مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده است.
هوشیار در خصوص درآمد پایدار شهرداری تبریز عنوان کرد: بزرگترین ظرفیت قانون‌ توسعه پایدار مربوط به تبصره یک آن است که پتانسیل افزایش درآمد پایدار شهرداری‌ها را دارد.
وی در پایان گفت: در بودجه شهرداری تبریز سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه شش و نیم درصد است.