فوری / خبر جدید از آزادسازی پول‌های ایران

سخنگوی دولت با اشاره به آخرین وضعیت آزاد سازی پول ایران توسط کره جنوبی گفت: موضوع آزادسازی منابع که با فشارهای غیرقانونی دولت آمریکا در کشورهایی نظیر کره جنوبی، عراق و ژاپن مسدود شده است، توسط بانک مرکزی و وزارت امور خارجه در حال بررسی است. این بررسی‌ ها در روزهای اخیر سرعت گرفته اند و گشایش های خوبی به دست آمده است.

 علی ربیعی سخنگوی دولت در رابطه با آخرین وضعیت آزاد سازی پول ایران توسط کره جنوبی عنوان کرد: بانک مرکزی با کره جنوبی و عراق توافقاتی در مورد نحوه استفاده از منابع و مقاصدی که باید منتقل بشوند انجام داده است.

ربیعی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی سالانه باید بیش از ۱۰ میلیارد ارز تامین نماید، اضافه کرد: به طور طبیعی اولویت دولت و بانک مرکزی در استفاده از این منابع، در درجه اول برای تامین کالاهای اساسی و تامین نهاده های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی است.
بر اساس مذاکرات صورت گرفته استفاده از منابع به صورت تدریجی انجام خواهد گرفت. در مورد کره جنوبی براساس تفاهم صورت گرفته دستور پرداخت ۱ میلیارد دلار به بانک کره داده شده است و در حال عملیاتی شدن است.