بازداشت صادق نجفی چرا مهم است؟

✍️ احد نقش شور 

خبر بازداشت صادق نجفی، شهردار سابق تبریز و معاون پیشین وزارت صمت که امروز در صدر اخبار محلی قرار گرفت، بدون تردید مهم ترین خبر و اتفاق دو سال اخیر استان، پس از ماجراهای موسوم به پرونده فساد و تبانی شورای شهر و شهرداری تبریز به شمار می رود و درست از همین روست که خبر بازداشت این مدیر کهنه کار و با سابقه استانی را باید از ابعاد گوناگون، مورد بررسی و کالبدشکافی قرار داد.  

نجفی که طی ۲۵ سال گذشته، نفر اول در راس سازمان هایی همچون بازرگانی استان (پیش از ادغام)، منطقه آزاد ارس، شهرداری تبریز و این اواخر، معاونت وزارت صمت بوده، در حالی امروز با اتهامات مالی توسط یکی از نهادهای امنیتی بازداشت شده است که طی این سال ها، به ویژه، دهه پایانی دوره مدیریتی اش در منطقه آزاد ارس و شهرداری تبریز، همواره با شایعات، ابهامات و حرف و حدیث های بسیاری همراه بوده است.

فارغ از تحلیل یک سویه ابعاد و جزئیات بازداشت صادق نجفی که قطع به یقین باید تا اعلام نظر و توضیح رسمی نهادهای نظارتی و قضایی منتظر ماند، بازداشت این مدیر شناخته شده استانی چه بسا بتواند سرنخ های جدیدی از جنجالی ترین پرونده سال های اخیر تبریز و استان، یعنی پرونده معروف شورای چهارم که بی ارتباط با دوران شهرداری نجفی نیز نبوده است و یا برخی ابهامات مربوط به دوره مدیریت وی در منطقه آزاد ارس را عیان تر نماید. 

 در حال حاضر، بسیاری از تحلیلگران مسایل سیاسی استان، معتقدند، بازداشت نجفی، شاید در سطحی فراتر، آغازگر دور تازه ای از برخوردهای قاطع قضایی با برخی افراد و چهره های دیگر نیز باشد، افرادی که در بین آن ها، چه بسا نام برخی آقازاده ها، ویژه خواران و البته، مسوولان دیگر شهری و استانی نیز به میان آید، موضوعی که باید منتظر ماند و اتفاقات بعدی پیرامون این بازداشت را به نظاره نشست!